Zoekresultaten

Het opstellen van een bezwaarschrift

Verstuur een bezwaarschift altijd aangetekend en voorzien van handtekening binnen twee weken retour. Bij een landelijk stadionverbod kan de bezwaarschrift alleen naar de KNVB worden gestuurd. Wel raden we aan om altijd een kopie van de brief naar Feyenoord (Commissie van Toezicht) te sturen. Voor een bezwaarschrift omtrent een lokaal stadionverbod kan je alleen bij Feyenoord terecht.

Een bezwaarschrift bevat minstens de volgende informatie:

[adres]
(landelijk stadionverbod)
KNVB
Commissie Stadionverboden van de KNVB
t.a.v. de secretaris
Woudenbergseweg 56-58
3707 HX Zeist

(lokaal stadionverbod)
Feyenoord Rotterdam NV
Commissie van Toezicht
Postbus 9635
3007 AP Rotterdam

Betreft: bezwaar beslissing d.d. [datum aangetekende brief]

Uw kenmerk [zie brief]

[Plaats, datum]


Geachte mevrouw, meneer,

Hierbij teken ik (naam, adres, woonplaats en seizoenkaart nummer), bezwaar aan tegen bovengenoemde beslissing  van (datum), genomen in het kader van de gedragsregels van Feyenoord en/of de voorwaarden van de KNVB. In deze beslissing wordt mij de toegang tot de wedstrijden van Feyenoord onterecht ontzegd middels een stadionverbod.

Om de volgende redenen ga ik niet akkoord met de beslissing:
(geef bondig en zakelijke weergave van je bezwaren, zo mogelijk met toelichting en/of vermelding van getuigen e.d.).

(indien van toepassing)Ik kan niet instemmen met de procedure zoals deze is gevolgd. Deze is niet zorgvuldig verlopen. Namelijk (zelf keuze maken):
- Er is onzorgvuldig onderzoek naar de situatie waar het stadionverbod is gebaseerd.
- Ik ben niet (voldoende) gehoord.- Naar mijn mening is de beslissing niet goed gemotiveerd op grond van ......
Ik verzoek u mij uit te nodigen voor de hoorzitting van uw Commissie van Toezicht (Feyenoord) Commissie Stadionverboden (KNVB). En mij tijdig inzage te geven in alle stukken die met deze beslissing en de behandeling van het bezwaarschrift te maken hebben.

Ik zie uw reactie op korte termijn tegemoet.

Met vriendelijke groet,

[handtekening] [+eventueel handtekening advocaat]

[volledige naam] +[namens naam advocaat]

[adres]

[postcode en woonplaats]

 

Lid worden?

Het FSV fotoverslag

Facebook | Twitter | Gegevens wijzigen

Wijzigingen Doorgeven!

Feyenoord Supportersraad

SPONSORBANNER

Sponsorbanner

“SponsorKliks,

De feyenoord uitvaart

Volgende eredivisie wedstrijden

Partners

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Hiervoor zijn wij wettelijk verplicht toestemming te vragen.

Ja, ik geef toestemmingNee, ik geef geen toestemming