Zoekresultaten

Inzage persoonsgegevens - Feyenoord Rotterdam NV

Eén van de pijlers van het Convernant Betaald Voetbal Feyenoord is de informatie uitwisseling tussen alle betrokken partijen (Feyenoord Rotterdam NV, Stadion Feijenoord NV, Gemeente Rotterdam, Politie Rotterdam Rijnmond en het Arrondissementsparket Rotterdam). Zo zorgt Feyenoord Rotterdam NV voor een overzicht van het geregistreerde supportersbestand en heeft de politie inzage in dit supportersbestand. Denk daarbij aan de pasfoto's van de eigenaren op de uitkaarten. Deze zijn recent geactualiseerd en gedigitaliseerd. Maar daarmee geeft een supporter niet tegelijkertijd toestemming om die foto door te sturen naar andere partijen en/of de politie. Ondanks dat alle betrokken partijen gehouden zijn aan de geldende privacy regelingen kan privé informatie terecht komen bij partijen die daar geen recht op hebben. Mocht u het vermoeden hebben dat een partij uw gegevens oneigenlijk gebruikt of op onrechtmatige wijze heeft verkregen kunt  u dit voorleggen aan het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Ook raden wij u aan contact op te nemen met de CSZ.
Klik hier voor het meldingsformulier!

Sowieso kunt u als supporter zich tot Feyenoord wenden met het verzoek om inzage te krijgen in de verwerking van persoonsgegevens (artikel 35 lid 1 WBP). Het verzoek kan worden gespecificeerd door te vragen wat Feyenoord exact met de persoonsgevens doet en welke informatie aan welke partij wordt verstrekt. Niet alle foto's en/of informatie is immers nodig ter voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten.

 
 

Lid worden?

Het FSV fotoverslag

Facebook | Twitter | Gegevens wijzigen

Wijzigingen Doorgeven!

Feyenoord Supportersraad

SPONSORBANNER

Sponsorbanner

“SponsorKliks,

De feyenoord uitvaart

Volgende eredivisie wedstrijden

Partners

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Hiervoor zijn wij wettelijk verplicht toestemming te vragen.

Ja, ik geef toestemmingNee, ik geef geen toestemming