Zoekresultaten

Politie - klacht indienen

Wie een klacht wil indienen over het optreden van de politie  (bijvoorbeeld n.a.v. onrechtmatig handelen of buitenproportioneel geweld) kan deze sturen aan betreffende korpsbeheerder. N.a.v. de klacht zal er een uitnodiging worden verstuurd voor een bemiddelingsgesprek. Tijdens dit gesprek zal de betrokken medewerkers van de politie met u van gedachte wisselen (eventueel aan de hand van beeldmateriaal). Daarbij is er ruimte voor een nadere toelichting van de klacht en het stellen van vragen. In de praktijk kan een klacht op deze wijze worden opgelost. Komt het echter niet tot een bevredigende oplossing, dan zal de korpsbeheerder (burgemeester) over uw klacht beslissen. De korpsbeheerder kan uw klacht voorleggen voor advies aan de onafhankelijke klachtencommissie. 

De klachtencommissie nodigt u en de betrokken politiemedewerkers uit om nadere informatie te verstrekken. De commissie brengt -na overweging van alle verklaringen en stukken- een schriftelijk advies uit aan de korpsbeheerder. Op basis van dit advies en het klachtendossier vormt de korpsbeheerder zijn eindoordeel. Hiervan stelt hij u schriftelijk op de hoogte. Het is niet mogelijk tegen dit eindoordeel bij het korps in beroep te gaan. Wat rest is de stap richting de Nationale Ombudsman. Daar kunt u uw klacht nog wel voorleggen.

Nogmaals willen we iedereen erop wijzen dat voor het optimaal functioneren van de CSZ, het van groot belang is dat supporters die zich slachtoffer voelen van mis(ver)standen, irritaties, in de problemen zijn geraakt of onrechtmatigheden constateren, hiervan melding maken bij de CSZ.

Klik hier voor het meldingsformulier!

 
 

Lid worden?

Het FSV fotoverslag

Facebook | Twitter | Gegevens wijzigen

Wijzigingen Doorgeven!

Feyenoord Supportersraad

SPONSORBANNER

Sponsorbanner

“SponsorKliks,

De feyenoord uitvaart

Volgende eredivisie wedstrijden

Partners

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Hiervoor zijn wij wettelijk verplicht toestemming te vragen.

Ja, ik geef toestemmingNee, ik geef geen toestemming