Zoekresultaten

Feyenoord NV - Spreekkoren

Iemand beledigen, kwetsen of discrimineren via spreekkoren doe je niet tijdens een wedstrijdbezoek. Buiten dat anderen zich hieraan storen schaadt het je club, die je juist wil steunen. Denk dus na bij wat je roept of zingt.

Spreekkoor
Alvorens te kunnen vaststellen of een spreekkoor beledigend dan wel kwetsend is dient eerst duidelijk te worden omschreven wat een spreekkoor is. Van Dale omschrijft een spreekkoor als volgt: een groep die samen een tekst voordraagt of uitschreeuwt. Onder een groep wordt verstaan: een aantal min of meer bijeen horende personen of een aantal mensen dat gezamenlijk iets onderneemt. Binnen een voetbalstadion is altijd sprake van een groep. Immers, men onderneemt gezamenlijk al iets door naar het stadion te gaan. Doordat men in het stadion plaats neemt kan tevens worden gesteld dat men bijeen hoort. 

Letterlijk genomen zou het roepen van één zin door twee mensen in een stadion reeds gezien kunnen worden als een spreekkoor. Vertaald naar de situatie in een voetbalstadion zou de definitie van een spreekkoor als volgt kunnen zijn: 

Een of meerdere personen roepen, schreeuwen of zingen iets langere tijd achtereen en/of trachten meerdere mensen te bewegen mee te roepen, te schreeuwen of te zingen. 

Richtlijn Bestrijding verbaal geweld 
Middels haar Richtlijn Verbaal Geweld noemt de KNVB de supportersvereniging nadrukkelijk als een van de partijen die verantwoordelijk is voor het duidelijk stellen van tolerantiegrenzen t.a.v. de ongewenste spreekkoren. Hiermee is elke supportersvereniging in principe in staat deze tolerantiegrenzen vast te stellen op basis van hetgeen in een bepaalde regio of stad maatschappelijk aanvaardbaar is. Dit kan dus per club verschillen. Immers, wat in het ene deel van het land als shockerend of kwetsend wordt ervaren kan in andere delen van het land algemeen geaccepteerd zijn. 

Momenteel is Feyenoord actief bezig om kwetsende spreekkoren te bestrijden. Voorkomen is beter dan genezen en voorkom het blokkeren van je seizoenkaart.

De tolerantiegrenzen moeten overigens worden gezien als aanvulling of hetgeen reeds wettelijk geregeld is. Discriminatoire en anti-semitische spreekkoren zijn volgens de wet strafbaar.

 

Lid worden?

Het FSV fotoverslag

Facebook | Twitter | Gegevens wijzigen

Wijzigingen Doorgeven!

Feyenoord Supportersraad

SPONSORBANNER

Sponsorbanner

“SponsorKliks,

De feyenoord uitvaart

Volgende eredivisie wedstrijden

Partners

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Hiervoor zijn wij wettelijk verplicht toestemming te vragen.

Ja, ik geef toestemmingNee, ik geef geen toestemming